Games door de jaren heen.

Toen in 1962 ene Steve Russel de allereerste game programmeerd had hij nooit geweten wat zijn spelletjes \’Space War\’ teweeg zou brengen. Ongeveer 50 jaar later is de industrie die zich bezighoud met het ontwikkelen van spelletjes een miljardenindustrie geworden.
Jammer genoeg zijn er ook wat neveneffecten of onduidelijkheid hoe we het beste met deze spelletjes kunnenn omgaan.
De OIVO (onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisatie) heeft een studie uitgevoerd waar naar de vrijetijdsbesteding van jongeren werd gepolst. Deze studie geeft aan dat 72% van de jongeren gamet, waarin we nog eens een onderschijd kunnen maken tussen meisjes en jongens. Uit het onderzoek blijkt ook dat jongens meer gamen dan meisjes. Het is wel gebleken dat er een stijging is waargenomen van meisjes die begonnen zijn met gamen.

De game-industrie probeert hun doelgroep uit te breiden van jongeren naar ouderen. Dit heeft men kunnen realiseren door de Sony PlayStation waardoor ook geweldadigere games tot hun recht kwamen en vooral ouderen (+18) deze soort spelletjes begonden te spelen.

In de loop van jaren zijn de jongeren ook ouder geworden en zijn blijven gamen, het is dus niet zo verwonderlijk dat er tegenwoordig steeds meer twintigers of dertigers aan het gamen zijn. Ze zien dit als hobby of als uitlaatklep na de uren.

Er zijn ook nog games die zich op het nog oudere publiek en gezinnen richten, kijk daarbij naar de quizspelletjes zoals ‘Buzz’ en ‘Brain Training’. Deze spelletjes leren de jongeren en ouderen iets bij op een leuke en speelse manier. Het is ook een toffe manier om nog fris van geest te blijven d.m.v. deze geheugenspelletjes en denk spelletjes.

We kunnen besluiten dat de game-industrie continue bezig is om hun doelgroep of doelpubliek uit te breiden door nieuwe volwassen technologiën of spelletjes. Dit blijkt hun ook goed te lukken, want in het jaar 2004 was de omzet van games alleen in Amerika al meer dan 5 miljard euro. Wereldwijd werd de jaarlijkse omzet op 23 miljard euro geschat, wat echt een gigantisch bedrag is voor ‘iets’ wat zeer klein is begonnen.
Andere interessante artikelen