Linkshandig en schrijven

Al vanaf jongs af aan blijkt het voor kinderen lastiger te zijn als zij van nature de linkerarm gebruiken om te gooien, vast te pakken of te schrijven. Vooral op (basis) scholen is het zeer belangrijk dat zij leerlingen gaan ondersteunen in het schrijven met de linker hand.
In totaal zijn er naar schatting in Nederland zo’n 10 a 15 procent Nederlanders die linkshandig zijn en dus gebruik maken van de linkerhand om te schrijven. Helaas wordt er door scholen op dit moment nog niet genoeg aandacht aan besteed en bestaat de kans dat leerlingen achterop de rest raken. Natuurlijk is een achterstand op die leeftijd al niet erg prettig voor deze leerlingen terwijl het met een minimale inspanning van de leraar of lerares al voorkomen kan worden.

In het verleden jaren 50 en 60 werd het niet geaccepteerd als kinderen met de linkerhand wilde schrijven. Hier werden zelfs straffen op gezet door de onderwijzers wat natuurlijk helemaal niet terecht is. Of iemand linkshandig of rechtshandig is wordt genetisch bepaald. Zo kun je er toch ook niets aan doen of je als man of als vrouw geboren wordt? Nou, links en rechtshandig zijn zit op dezelfde manier in elkaar. Het zit in je genen en daardoor is het voor sommige natuurlijk om met links te schrijven.

In een later stadium jaren 90 werd er meer onderzoek verricht naar linkshandigheid van mensen om uit te sluiten dat het zou gaan om persoonlijke voorkeur van schrijven. Dat onderzoek werd eind jaren 90 voltooid.

Daarnaast is het voor mensen die schrijven met links ook belangrijk dat zijn een goede pen hebben. De oude bekend vulpen zorgde bij vele voor een ware hel wanneer zij  moesten schrijven. Zijn schrijven namelijk met de punt naar rechts, hierdoor bleek het veel voor te komen dat er door het papier heen gedrukt werd wat bij veel leerlingen tot irritatie leed.

Erg veel producten die op de markt werden geïntroduceerd bleken voor linkshandigen niet erg praktisch. Of we nu praten over een schaar of een pen deze waren er in het verleden alleen maar voor rechtshandigen. Natuurlijk is voor een kap(ster)(per) niet erg handig om te knippen met een schaar die geschikt is voor rechtshandigen. Inmiddels zijn de meeste producten al dusdanig verder ontwikkeld dat deze ook beschikbaar zijn voor linkshandigen. Pennen worden zo bijvoorbeeld gemaakt met een speciale gripzone voor links en rechtshandigen.
Andere interessante artikelen