Bestaan paranormale verschijnselen?

Voor veel mensen is de paranormale wereld maar iets vaags. In een maatschappij waar we constant haast hebben hebben we doorgaans geen tijd om erover na te denken. Vaak vinden mensen het iets voor Oosterse gebieden. Maar wanneer we de trend van interesses volgen, zien we ook dat er in een Westerse samenleving steeds meer mensen zich gaan afvragen of er meer is tussen hemel en aarde.
In de praktijk zijn er verschillende paranormale verschijnselen die van veel mensen de interesse trekken. In het Westen bestaat er een grote interesse voor channeling, telepathie en telekinese. Ook wint het relatief nieuwe EVP aan populariteit. Ook gaan er regelmatig mensen naar bekende lokaties in de hoop een UFO te spotten.

Telepathie

Telepathie is een verschijnsel waarbij mensen onderling gedachten uitwisselen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u moet denken aan een oudklasgenoot die u nooit meer heeft gezien. Opeens komt u een week later deze persoon tegen. Het is mogelijk dat er sprake is geweest van uitwisseling van gedachten. Telekinese is het verschijnsel waarbij een persoon voorwerpen kan verplaatsen of een andere vorm kan laten aannemen.

Channeling

Bij channeling gebruikt men de gedachten om te communiceren met het hiernamaals. Als techniek wordt het vooral door paranormale mediums gebruikt. Zij helpen daarmee mensen contact te leggen met een dierbare. De media hebben aan verschillende mediums aandacht besteed, zoals Char en Derek Acorah

Glaasje draaien

Helaas zijn er mensen die zelf contact met een overledene proberen te leggen middels glaasje draaien. Bij glaasje draaien gebruikt men het zogeheten ouijabord. Het is een bord waarop de letters van het alfabet afgebeeld staan. Ook staan de cijfers 0 t/m 9 op het ouijabord afgebeeld. Op dit ouijabord moet een glas ondersteboven gezet worden. De aanwezigen leggen vervolgens een vinger op het glas en vragen naar de overledene. De armen van de aanwezige personen worden door de entiteit gebruikt om het glas naar de juiste letters of cijfers te verplaatsen. Deze vormen de antwoorden op de vragen.

Bandstemmen opnemen

Er bestaat ook een verschijnsel waarbij contact mogelijk zou zijn via elektronische apparaten. Dit verschijnsel wordt bandstemmen opnemen of EVP genoemd. Het is een alternatief voor channeling. Via een bandstemopnemer kunt u contact leggen met een dierbare. Vaak kunt u deze bandstemmen via een zoektocht in Google op het woord “EVP” vinden.

Onderzoek naar buitenaards leven

Mensen die onderzoek doen naar het bestaan van UFO’s en buitenaards leven, doen dit meestal op semi-wetenschappelijek basis. Hierbij wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van paranormale gaves. Men probeert echter juist keihard bewijs boven tafel te krijgen.

Wat zeggen de critici?

Niet iedereen gelooft in het bestaan van bovennatuurlijke vermogens. Critici zeggen dat wanneer er echt sprake is van paranormale verschijnselen, deze logischerwijs juist veel frequenter zouden moeten optreden. Daarop wordt ook vaak weer gezegd dat het moeilijk is om in een hiernamaals te geloven wanneer deze er echt is. Dus dat men toch wel zoekt wat men gelooft.
Andere interessante artikelen