Tarot, wat is dat eigenlijk?

Rondom Tarot readings heerst een mystieke sfeer. Zelfs een duister gevoel. Maar waar komt Tarot eigenlijk vandaan en wat is het eigenlijk?

Tarot is een kaartspel van 78 kaarten dat rond het midden van 1500 in delen van Europa werd gespeeld. Het stond bekend onder verschillende namen, in Italie heette het bijvoorbeeld Taroccini en in Frankrijk als Tarot. Het werd ook wel gespeld als Tarock of Tarocchi.

Er zijn verschillende verhalen in omloop over waar Tarot vandaan komt. Het was in de eerst instantie gewoon een kaartspel. Pas later, nadat in 1781 Antoine Court de Gebelin in zijn boek Le Monde Primitif beweerde dat tarotkaarten “mystieke geheimen van de Egyptenaren” zouden bevatten, begon men Tarotkaarten te gebruiken voor de mystiek. De Tarotkaarten zijn van oorsprong dus niet bedoeld om te gebruiken voor de waarzeggerij, maar vanwege hun sterke symboliek zeer geschikt om als ondersteuning te gebruiken bij het voorspellen.

Het traditionele tarotspel bestaat uit 78 kaarten: 22 kaarten met een sterk archetypische afbeelding, die door de readers de Grote Arcana genoemd worden en de grote thema’s uit het leven vertegenwoordigen. Dan zijn er 56 kaarten die de Kleine Arcana wordt genoemd welke de gewone mens en de alledaagse gebeurtenissen vertegenwoordigen. Deze Kleine Arcana bestaan uit de vier symbolen zoals we die kennen uit Spaanse en Italiaanse kaartspellen: Zwaarden, Staven, Kelken (of Bekers) en Munten (of Pentagrammen) die overeenkomen met de ons bekende gewone speelkaarten, respectievelijk de Schoppen, Klaveren, Harten en Ruiten. Elke kleur heeft vier hofkaarten: Koning, Koningin, Ridder en de Page. Elke kaartkleur heeft dus in totaal veertien kaarten: getallen 1 t/m 10 plus de 4 hofkaarten. De kaartsymbolen corresponderen met de vier elementen: Staven staan voor vuur, de Kelken (of Bekers) staan voor water, de Zwaarden voor lucht en de Munten (of Pentagrammen) voor aarde.

Het kaartspel waar alle moderne tarotspellen hun structuur aan ontlenen is de zogenaamde Tarot van Marseille. Van de Tarot van Marseille bestaan verschillende versies waarvan de oudste ons bekende, die van Jean Noblet, omstreeks 1650 in Parijs werd gemaakt. De op een na oudste werd door Jean Dodal geproduceerd in Lyon tussen 1701 en 1715. De Bibliothèque Nationale te Parijs bewaart van beide spellen een origineel exemplaar. De bekendste versie van de Tarot van Marseille is degene die omstreeks 1930 werd getekend door Paul Marteau en door uitgeverij Grimaud werd gecommercialiseerd.

De populairste uitvoering is de Rider-Waite Tarot, die begin 20e eeuw is ontworpen door de kunstenares Pamela Colman Smith in samenwerking met de mysticus en occult schrijver Arthur Edward Waite, lid van de Golden Dawn. Veel cursussen en boeken nemen deze set als basis. Ook de Thoth tarot van Aleister Crowley en Frieda Harris is erg populair en bijzonder mooi en kunstzinnig uitgevoerd.

Een tarotlezer maakt bij een reading gebruik van verschillende leggingen. De legging die gebruikt wordt laat deze vaak afhangen van het soort vraag dat gesteld.

Keltisch kruis, Oosters kruis, Zigeunerlegging, Rad van Fortuin, Piramide, Hoefijzer, Drie kaarten-legging, Jaarhoroscoop, Twaalf huizen, Verleden levens, Levensboom, Jungiaanse legging.

De bekendste kaartleggingen zijn ‘heden-verleden-toekomst’ en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden en de invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst betreffende de vraag van de consultant.

Er zijn verschillende manieren om tarotkaarten te gebruiken voor waarzeggerij. Volgens sommigen is de tarot een studie waarbij iemands toekomst wordt bekeken aan de hand van een vraag. Dit behoort tot de occulte studies. Anderen zeggen dat tarot een manier is om inzicht te krijgen in bepaalde problemen en vraagstukken.

Voor de waarzeggerij worden meestal andere tarotkaarten gebruikt, bijvoorbeeld die van Etteilla en die van Mlle Lenormand. Ook zigeuners gebruiken deze tarot sets die eenvoudiger zijn dan de tarotkaarten. Ze zijn ook kleuriger en beeldender en meer gebaseerd op toekomstvoorspelling.

Het occulte sfeertje wat er om het Tarotleggen hangt is vooral gekomen doordat de christenen het als in strijd met het goddelijk geloof zagen en als een kwade macht beschouwden. Tegenwoordig wordt het nog veel gebruikt in combinatie met een vraagstelling, waarbij mensen graag willen weten hoe zij een situatie moeten aanpakken nu en in de toekomst.

Lees meer

Energie Besparen Tips

Besparen op je energierekening

Geld besparen op stroom en gas kan door prijzen van verschillende energieleveranciers te vergelijken en het goedkoopste contract af te sluiten. Maar het kan nog eenvoudiger: voor alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen! En minder energie gebruiken is ook nog eens duurzamer dan wind- of zonne-energie. Denk je bij besparen op energie aan korte koude douches en zitten bibberen in het donker? Of grote investeringen in dubbel glas en andere isolatie? Dat hoeft allemaal niet. Energie besparen kan ook zonder in te leveren op comfort, door eenvoudige handigheidjes en het aanleren van een paar simpele gewoonten.

Lees meer

4D hekwerken

Afgelopen jaar plaatste het terreinbeveiligingsbedrijf Heras een nieuwe experimenteel hekwerk. Met die hek, bewees Heras dat hekken naast het afscheiden of beveiligen van een terrein ook een andere functie kunnen hebben. Het zogenaamde 4D-hekwerk heeft verschillende duurzame eigenschappen. Het 4D-hekwer is namelijk in staat om energie op te wekken, de lucht te zuiveren en kan door middel van een LED display ook voor marketing doeleinden worden gebruikt. Bij het hoofdkantoor van Heras in Oirschot langs de A58 is het experimentele 4D-Hekwerk te bezichtigen.

Lees meer

Bestaan paranormale verschijnselen?

Voor veel mensen is de paranormale wereld maar iets vaags. In een maatschappij waar we constant haast hebben hebben we doorgaans geen tijd om erover na te denken. Vaak vinden mensen het iets voor Oosterse gebieden. Maar wanneer we de trend van interesses volgen, zien we ook dat er in een Westerse samenleving steeds meer mensen zich gaan afvragen of er meer is tussen hemel en aarde.

Lees meer

Wonen op Mars

Het doel van terravorming is het bewoonbaar maken van andere planeten. Sommigen menen dat het in de toekomst noodzakelijk zal worden voor het voortbestaan van de mens. Beter is het om voor onze eigen planeet de aarde te zorgen en deze te behouden, bv door ecotoerisme.

Lees meer

Vochtproblemen in de woning kan de gezondheid schaden

Vocht in huis is een niet te onderschatte boosdoener die nare gevolgen kan hebben voor zowel de staat van het huis als de gezondheid van de bewoners. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, kunnen vochtproblemen zich net zo goed in nieuwbouw manifesteren als in oudere huizen. De oorzaken kunnen variëren van invloeden van buitenaf (natuurlijke oorzaken), tot menselijke handelingen of materiaalkeuze.

Lees meer

De Zweedse Economie door Lars Magnusson

Hoewel Zweden tegenwoordig een van de meest welvarende landen in Europa en de wereld is, is dat niet altijd zo geweest. Halverwege de negentiende eeuw was Zweden namelijk in vergelijking met de rest van Europa helemaal niet zo welvarend. De verandering die toen plaatsvond wordt door Lars Magnusson beschreven in zijn bekende boek over de Zweede economie.

Lees meer